kondycja fizyczna, awf, warszawa
Pobierz materiały Pytania i odpowiedzi Forum dyskusyjne

Zespół badawczy

Badania prowadzone są przez pracowników Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego oraz Zakładu Biometrii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Są w niej zatrudnieni nauczyciele akademiccy, którzy w latach poprzednich wykazali swoją przydatność w terenowych badaniach populacyjnych oraz ocenie uzyskanych danych, publikując wiele ważnych doniesień i wyników prac naukowych. Kierownictwo organizacyjne całości projektu Populacyjne Badanie Kondycji Fizycznej sprawuje dr Janusz Dobosz.

prof. Ryszard Przewęda

dr Janusz Dobosz

dr Katrzyna Milde

dr Sylwia Nowacka-Dobosz

dr Dorota Trzcińska

mgr Jakub Turski

dr Paweł Tomaszewski

mgr Piotr Tabor

mgr Mariola Lewandowska

dr Dariusz Nowicki


Nad prawidłowym przebiegiem badań sprawuje nadzór Rada Naukowa Badań w osobach Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Zbigniewa Trzaskomy, prof. Jadwigi Charzewskiej, prof. Antoniego K. Gajewskiego, prof. Tadeusza Maszczaka, prof. Ryszarda Przewędy, prof. Romualda Stupnickiego.

KondycjaFizyczna.pl © Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
tworzenie stron internetowych warszawa