kondycja fizyczna, awf, warszawa
Pobierz materiały Pytania i odpowiedzi Forum dyskusyjne

Geneza projektu

Akademia Wychowania Fizycznego

Populacyjne Badanie Kondycji Fizycznej to piąta, systematycznie powtarzaną (od 1969, co dekadę) ogólnopolska populacyjna diagnoza rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej polskich dzieci i młodzieży. Wcześniejsze zdjęcia auksologiczne populacji polskich uczniów (przejawów rozwoju człowieka), zrealizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, miały miejsce w roku 1969, 1979, 1989 i 1999. Ich genezą są inicjatywy Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Rady Naukowej Wychowania Fizycznego zmierzające do objęcia zinstytucjonalizowaną troską państwa spraw biologicznej jakości młodych polskich pokoleń.

Inicjatywy te stworzyły profesorowi Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego Janowi Mydlarskiemu warunki do zrealizowania w 1932 roku ogólnopolskich badań i opublikowania w 1934 pionierskiego w skali światowej Miernika. Ich kontynuacją był Miernik Sprawności Fizycznej profesora Romana Trześniowskiego z 1963 roku (pomiary przeprowadzono w 1951 r.). Staraniem władz państwowych realizowano kolejne, wspomniane wyżej badania, w tym ostatnie w 1999 roku jako Projekt Badawczy Zamawiany z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (PBZ 002 – 15). Obecne badanie możemy realizować dzięki decyzjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt o sygnaturze N N404 078036 „Zdrowie polskich dzieci i młodzieży w świetle poziomu kondycji fizycznej” ma dać odpowiedź na pytanie jak młode polskie pokolenia rozwijają się fizycznie oraz kształtują swą sprawność i wydolność.

Czemu służymy?

Akademia Wychowania Fizycznego

Wyniki i wnioski płynące z badań były prezentowane i omawiane na wielu lokalnych i ogólnospołecznych forach. Stały się przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Kultury Fizycznej i Sportu działających w Sejmie IV i V kadencji. Wielokrotnie były przedstawiane na forach ministerialnych, naukowych (Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk), resortowych (Państwowy Zakład Higieny), zawodowych (Sejmik Nauczycielski), samorządowych, organizacji pożytku publicznego (Ludowe Zespoły Sportowe). Dla członków wszystkich tych organizacji były źródłem troski o jak najlepszy rozwój fizyczny i sprawność fizyczną młodych pokoleń Polaków.

Cały ten logiczny i uporządkowany ciąg projektów naukowych realizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie owocuje unikalnym w skali światowej materiałem badawczym. Materiałem niespotykanym zarówno z perspektywy ponad półwiecza dokonywanych pomiarów jak też sięgającej pół miliona liczebności badanej populacji. Aktualnie realizowany projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Zdrowie polskich dzieci i młodzieży w świetle poziomu kondycji fizycznej” znakomicie wpisuje się w tradycję dokonywania auksologicznego zdjęcia populacji polskich uczniów. Jest kolejnym ogniwem w szeregu podejmowanych przez ponad półwiecze starań, uzupełniając je o najbardziej aktualne dane.

KondycjaFizyczna.pl © Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
tworzenie stron internetowych warszawa