kondycja fizyczna, awf, warszawa
Pobierz materiały Pytania i odpowiedzi Forum dyskusyjne

Populacyjne Badanie Kondycji Fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego

Badaniami zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego w losowo dobranych klasach w szkołach wylosowanych na terenie całego kraju. System losowania ma zapewnić reprezentatywność próby dla generalnej populacji polskiej młodzieży szkolnej, jak również dla subpopulacji regionalnych (16 województw) i środowiskowych (w kategoriach urbanizacyjnych oraz społeczno-ekonomicznych). Przewiduje się wylosowanie 630 szkół różnych typów (podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych) oraz przebadanie od osiemdziesięciu do stu kilkudziesięciu uczniów z każdej wylosowanej szkoły. W sumie da to materiał obejmujący ponad 70.000 osób obojga płci w wieku od 7 do 19 lat.

Populacyjne Badanie Kondycji Fizycznej obejmuje:

Zakres badania

Materiały zebrane w roku 2009 będą porównane z analogicznymi danymi z badań poprzednich (z roku 1999, 1989, 1979 oraz na ile to możliwe z roku 1969) oraz z danymi z innych krajów europejskich. W tym celu zostaną wykorzystane procedury metod statystycznych, konsultowane przez specjalistów, w tym prof. Romualda Stupnickiego i pracowników Zakładu Biometrii AWF w Warszawie.

KondycjaFizyczna.pl © Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
tworzenie stron internetowych warszawa